‘MercaSerán’, a gran festa do comercio de Ponteareas